Literatuurlijst‎ > ‎

tijdschriftartikelen

Advocatenblad, tevens orgaan der Nederlandsche Advocaten-Vereniging, gevestigd te ’s-Gravenhage

diverse auteurs, 1945-1951

 Ars Aequi

C.F. Rüter, De Bijzondere rechtspleging – symbool of alibi, Utrecht 1972, p. 346-374


Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN)

H. Grevers, Enkel en alleen in dit geval’. Pleidooien voor de vrijlating van voormalig collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog in Nederland 124-3, 2009, 368-389.


De Linie

E.E.M Melchers, Het gaat om de mens. Hebben wij ons neergelegd bij de fouten der Bijzondere rechtspleging?,27 mei 1949

De toestanden in de kampen, 28 mei 1948


 Nederlands Juristen Blad (NJB)

J.M. van Bemmelen, ‘Auschwitz en de doodstraf’, 16 maart 1946, p.177-189

J.E. Jonkers, De bijzondere Rechtspraak en de grondwet, 1948, p. 41

R.W.J. den Tex, Het NSKK en de krijgsdienst, 1946, p. 665

  

Tijdschrift voor strafrecht

J.M. van Bemmelen, ‘Het buitengewoon straf- en tuchtrecht’, 1946, p. 143-144

M.P. Vrij, Kanttekeningen op het Besluit Buitengewoon Strafrecht, 1946, p. 158-161

 

 Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

G. von Frijtag Drabbe Künzel, 'Zum Einsatz deutscher Strafrichter in den Niederlanden und in Norwegen.' , 48 (2000), 461-490 Stuttgart, 2000