Literatuurlijst‎ > ‎

diversen

J. Bank

  • Oorlogsverleden in Nederland. (inaugurele rede van 27 oct. 1983) Baarn, 1983

 

D. Barnouw, M. de Keizer en G.P. van der Stroom

  • 1940-1945: onverwerkt verleden?
  • Lezingen van het symposium georganiseerd door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 7 en 8 mei 1985. Utrecht, 1985.

 

Jan Pieter den Boer


A.J.A. Dorst

  • Enkele aspecten van artikel 1 Wetboek van Strafrecht. Macht en onmacht van de wetgever

Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Katholieke Hogeschool en het 15-jarig bestaan van de faculteit der rechtsgeleerdheid te Tilburg, Deventer: Kluwer 1978, p. 181-182.


Gooi en Eemlander 20 september 1947

  • De toestand in de kampen

 

Handelingen Tweede Kamer 1945/1946, 20 november 1945 en bijlage 123

 

Nationaal Archief Magazine

  • Den Haag 2007/1

 

Parlementaire enquête naar het Regeringsbeleid 1940-1945

  • Deel 5 a, Den Haag: Sdu uitgeverij, 1952

 

Rijksarchiefdienst

  • ‘Verraders waarvoor in een bevrijd Nederland geen plaats zal zijn’.Een institutioneel onderzoek naar het beleidsterrein van de bijzondere rechtspleging, 1945-1952, ’s-Gravenhage: Rijksarchiefdienst en Ministerie van Justitie, Pivot rapport nummer 99, 2000.