Literatuurlijst‎ > ‎

boeken

G. Abma, Y. Kuiper en J. Rypkema (red), 1986

Tussen goed en fout. Nieuwe gezichtspunten in de geschiedschrijving 1940-1945, Wever, Franeker, 1986

 

A.D. Belinfante, 1978

In plaats van bijltjesdag. De geschiedenis van de Bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog, Assen: Van Gorcum 1978

 

J.C.E. van den Brandhof, 1986

De besluitwetgeving van de kabinetten De Geer en Gerbrandy, Deventer: Kluwer 1986

 

Y. Buruma (red), 1999

100 jaar strafrecht. Klassieke teksten van de twintigste eeuw, Amsterdam: University press 1999

 

D. van Eck, 1945

Het misdrijf van hulp aan den vijand, in verband met de bepalingen van het Besluit Buitengewoon Strafrecht, Utrecht/Nijmegen: Dekker & van de Vegt 1945

 

H.J. Ewoudt Vermeulen, 1947

Rapport van de juridische werkgroep van de Gemeenschap oud illegalen in Nederland ten aanzien van het ontwerp van wet, houdende voorzieningen met betrekking tot de Bijzondere rechtspleging, Utrecht: 1947

 

S.Faber en G. Donker, 2000

Bijzonder Gewoon. Het Centraal Archief Bijzondere rechtspleging (1944-2000) en de lichte gevallen, (Haarlem: Stichting moderne Rechtsgeschiedenis 2000)

 

G. von Frijtag Drabbe Künzel, 2004

'Political Justice in the Netherlands: The Instrumentalization of the Judicial System during the German Occupation, 1940-1945' in: C. Emsley, E. Johnson and P. Spierenburg (ed.), Social Control in Europe 1800-2000 (Columbus: Ohio State University Press, 2004), 318-329 Columbus, Ohio VS, 2004

 

 H.Fühner, 2005

Nachspiel. Die Niederlandische Politik und die Verfolgung von Kollaborateuren und NS-Verbrechern, 1945-1989, Münster: Waxmann Verlag 2005

 

K. Groen, 1979 en 2009

Er heerste orde en rust. Chaotisch Nederland tussen september 1944 en december 1945, Nijmegen: B. Gottmer 1979.

Fout en niet goed: vervolging van collaboratie en verraad na de Tweede Wereldoorlog, Schuyt & Co, 2009

 

G. Groenveld, 2005

Anton Mussert. Nagelaten bekentenissen. Vanthilt, 2005

 

C. van der Heijden, 2001

Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam/ Antwerpen: Uitgeverij Contact, 2001

 

H.L.C. Hermans, 2003

Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd, Leeuwarden: Friese Pers Boekerij 2003

 

J. de Hullu, 2006

Materieel strafrecht. Over algemene leerstukken van strafrechterlijke aansprakelijkheid naar Nederlands recht, Deventer: Kluwer 2006

 

L. de Jong, 1988

Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog: deel 12 Epiloog, eerste helft, ’s-Gravenhage/Leiden, Martinus Nijhoff 1988

 

L.G. Kortenhorst, 1945

Was samenwerking met den vijand geoorloofd?, ’s-Gravenhage: uitgeverij Pax 1945

 

G. van Leyden, z.j.

Luttenberg’s chronologische verzameling der wetten, besluiten, arresten enz. betrekkelijk het openbaar bestuur in de Nederlanden sedert de herstellende orde van zaken in 1813, Zwolle: Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, deel 1943-1954, 1946-1947

 

A. F. Manning en A. E. Kersten (red.), 1976

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland 1919-1945, Periode C 1940-1945, Deel 1 10 mei-31 oktober 1940, 's Gravenhage, Nijhoff 1976

 

H.L. Mason, 1952

The purge of the dutch quislings. Emergency justice in the Netherlands, The Hague: Martinus Nijhoff 1952

 

J.P. Meihuizen, 2003

Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie na de Tweede Wereldoorlog, uitgeverij Boom, 2003

 

J. Meyers, 2005

Mussert. Een politiek leven. Aspekt B.V., 2005

 

L. Mok, 1970

Collaboratie, personen en patronen, Coutinho, Bussum, 1970

 

W.M.E. Noach, 1948

De bijzondere rechtspleging Straf en tuchtrechterlijk optreden tegen onvaderlandslievend gedrag uit de bezettingstijd, ’s-Gravenhage.1948

 

G.C.M. van Nijnatten en H.J.J. van den Burg (red.), 1945-1949

Tribunalen in Nederland en andere na-oorlogsche rechtspraak, Zwolle: uitgevers-maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, 1945-1949 (5 delen)

 

W.P.J. Pompe, 1945

Het nieuwe tijdperk en het recht’, Amsterdam: Uitgeverij Vrij Nederland 1945, p. 51-52

 

P. Romijn, 1989

Snel, streng en rechtvaardig. Politiek beleid inzake de bestraffing en reclassering van ‘foute' Nederlanders 1945-1955 (z.pl.), 1989

 

C.F. Rüter, 1973

Enkele aspecten van de strafrechtelijke reactie op oorlogsmisdrijven enmisdrijven tegen de menselijkheid, dissertatie Amsterdam 1973

 

N.J.G. Sikkel, 1947

Documentatie. Status en werkzaamheden van organisaties en instellingen uit de tijd der Duitse Bezetting van Nederland, Amsterdam: Buijten & Schipperheijn, 1947

 

H. Stouten, 1986

Naar verkeerd spoor: achtergronden van Nederlandse politieke delinquenten 1940-1945. Stubeg, Hoogezand, 1986

 

H.W. van der Vaart Smit, 1948

Kamptoestanden 1944-1945-1948, Amsterdam: Uitgeversbedrijf De Pauw cv. 1948

 

W. Veraart, 2005

“Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw”, proefschrift Kluwer, 2005

 

D.J. Veegens, 1947

Overzicht van de Bijzondere Rechtspraak (Bijzondere Raad van Cassatie en Bijzondere Gerechtshoven) Zwolle: Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink 1947

 

F. Westerman, 1999

De graanrepubliek, Amsterdam: Atlas 1999