Publicaties door de onderzoekers

A.G. Bosch

  • 'Die arme Mutter', de familie Nubé tijdens het eerste bezettingsjaar, in Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving, Leeuwarden, nummer 26, april 2008, blz. 6-8.

H. Grevers

  • Enkel en alleen in dit geval. Onderzoek naar de brieven à décharge die werden geschreven ten behoeve van de vrijlating van politieke delinquenten na de Tweede Wereldoorlog in Nederland, Thesis MA Geschiedenis van Politiek en Cultuur, Universiteit Utrecht, faculteit Geesteswetenschappen, Begeleider Prof. dr. Ido de Haan, juni 2008gedrukt in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124-3, 2009, 368-389.


H.L.C. Hermans

  • Om des gewetens wille. De geschiedenis van een arrest in oorlogstijd, Leeuwarden 2003
  • Een ambitieus jurist in gevaarlijk vaarwater. Johannes van Loon, president van de Hoge Raad in oorlogstijd, Den Haag, 2008 


A-P.  Huitzing

  • "Later milder? Een verkennend onderzoek naar straftoemeting bij veroordelingen door de Eerste Kamer van het bijzonder gerechtshof Leeuwarden in de periode 1945-1952” Thesis MA rechtspleging, Erasmusuniversiteit, faculteit der rechtswetenschappen , 2007. Begeleider dr. H.L.C. Hermans


M. Kool

  • "Een foute vrouw: de berechting en bestraffing van een verraadster in het kader van de bijzondere rechtspleging na de Tweede Wereldoorlog.", Thesis MA rechtspleging, Erasmusuniversiteit, faculteit der rechtswetenschappen , 2007. Begeleider dr. H.L.C. Hermans


W.E. Meiboom

  • Bijzondere Rechtspleging in de praktijk. Analyse van 125 dossiers van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, Kamer Groningen, Thesis MA strafrecht Rijksuniversiteit Leiden, faculteit der rechtswetenschappen. Begeleider Prof. mr. J.L. de Wijkerslooth, Noordwijk 2007