De Stichting

De Stichting

De Stichting onderzoek bijzondere rechtspleging (SOBR) wil aan de hand van dossieronderzoek een bijdrage te leveren aan de studie naar de bijzondere rechtspleging in de jaren 1945-1952 inzake onvaderlandslievende gedragingentijdens de bezetting.Daarom worden dossiers bestudeerd en geanalyseerd die zich bevinden in het Centraal archief bijzondere rechtspleging (CABR) in het Nationaal Archiefin Den Haag.

 

Het bestuur van de SOBR bestaat uit:

mr. H.L.C. Hermans, voorzitter, 

    voorzitter Medisch Tuchtcollege Groningen

mr. M.H. Severein, secretaris, 

    rechter in de rechtbank Leeuwarden, sectie strafrecht

mr. P.H. Holthuis, fondsenwerver, 

    directeur-generaal wetgeving, rechtspleging en rechtsbijstand bij het ministerie van justitie


Leden:


prof.  mr. S. Faber, oud-hoogleraar rechtsgeschiedenis en encyclopedie der rechtswetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

dr. J. Meihuizen, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

prof. mr. P. Romijn, hoogleraar 'Geschiedenis van het Openbaar Bestuur in tijden van Oorlog en Crises’ bij de faculteit Geschiedenis  aan de Universiteit van Amsterdam en directeur onderzoek bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

prof. mr. W.J. Veraart, hoogleraar rechtsgeschiedenis en encyclopedie der rechtswetenschap aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

prof. mr. L.C. Winkel, hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam