De onderzoekers

Onder auspiciën van de SOBR zijn de volgende onderzoekers werkzaam (geweest):

 

A.G. Bosch, oud Hoofdofficier van Justitie te Leeuwarden

 • Onderzoek naar  Mr. G.R. Nubé, de laatste nog levende raadsheer van de Bijzondere Rechtspleging van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, overleden in 2009.
 • Onderzoek naar beleid van de Procureurs-Fiscaal.

C.H.I. Butter, jurist bij de Rechtbank Rotterdam

 • Onderzoek naar het  Na-oorlogs gratiebeleid. (scriptie Erasmus Universiteit)

H. Grevers, onderzoeker bij het NIOD

 • Onderzoek naar Brieven à decharge voor de politieke delinquenten gedurende de na-oorlogse Bijzondere Rechtspleging. (scriptie Universiteit van Utrecht)

H.L.C. Hermans, vice-president van het Gerechtshof Leeuwarden, lid van het medische Tuchtcollege te Groningen

 • Projectleider en scriptiebegleider van diverse studenten.
 • Onderzoek naar de voorzitters van de Hoge Raad in oorlogstijd, te weten Mr. L.E. Visser en Prof.Mr. J. van Loon.
 • Onderzoek naar het Leeuwarder arrest in oorlogstijd, waarbij het Hof weigerde straf op te leggen, aangezien deze uitgevoerd zou worden in kamp Erica in Ommen.

A.P. Huitzing, jurist

 • Jurimetrisch onderzoek naar de strafmaat bij het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden.(scriptie Erasmus Universiteit)

M. Kool, advocaat

 • Onderzoek naar de berechting van vrouwelijke politieke delinquenten, in het bijzonder de berechting van mevrouw X. (scriptie Erasmus Universiteit)

W.E. Meiboom, strafrechtjurist

 • Bijzondere Rechtspleging in de praktijk. Analyse van 125 dossiers van het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, Kamer Groningen. ( scriptie Universiteit van Leiden)
 • Promotie onderzoek naar de rechtspleging in de hele Kamer Groningen, proefschrift Universiteit Leiden

M.H. Severein, strafrechter te Leeuwarden

 • Promotie onderzoek gericht is op het Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden en met name de kamer van Leeuwarden.

J.H.A. Teulings, vmRaadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Den Haag en  vm. Hoofd afdeling wetgeving bestuurlijke en juridische zaken Directoraat Generaal Rijkswaterstaat Ministerie van Verkeer en Waterstaat       

 • Onderzoek naar de Bijzondere Raad van Cassatie; hierbij ligt de nadruk op de personen welke veroordeeld werden door het   Bijzonder Gerechtshof Leeuwarden, kamer Assen.

G.J.H. Worst, voormalig bedrijfsjurist

 • Onderzoek naar de argumentatie om veroordeling tot de doodstraf in eerste aanleg  niet  uit te voeren maar te wijzigen  in Cassatie of gratiering.

 

Contactpersonen Nationaal Archief:

 

B.J. Meiboom, archivaris, medewerker Studiezaal en Inlichtingen barbara.meiboom@nationaalarchief.nl

S.F.M. Plantinga, archivaris, medewerker Onderzoek sierk.plantinga@nationaalarchief.nl